สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด 60 ถนนรถไฟสาย2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ : 075-381-223 โทรสาร : 075-380-002
E-mail Address : sso.chauat@gmail.com