ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

ถนนรถไฟ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 0-7538-1223 โทรสาร : 0-7538-0002

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sso.chauat@gmail.com

Google Map
เดินทางไปสสอ.ชะอวด