ภาพกิจกรรม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

91

6 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศงาน รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง

นิเทศงาน รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง

2792

24 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

11179

12 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศติดตามงาน ปีงบประมาณ 1/2566

นิเทศติดตามงาน ปีงบประมาณ 1/2566

2071

11 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ควบคุมโรค COVID-19 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง

ควบคุมโรค COVID-19 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง

3453

16 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

10834

9 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต

ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต

6511

14 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

1595

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...