ข่าวในเครือ สสอ.ชะอวด
มูลนิธิกาญจนบารมี การตรวจมะเร็งเต้านม
3 ธันวาคม 2566

166


เนื่องจากเมื่อวานทางมูลนิธิกาญจนบารมีแจ้งเพิ่มเติมว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์บนรถทุกคน ถ้าแพทย์ตรวจร่างกายแล้วผลปกติ แพทย์จะให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน แต่ถ้าผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาส่งทำmammogram ในห้องถัดไป
...........จึงให้ทุกหน่วยบริการ ประชาสัมพันธ์สตรีอายุ 30-70 ปี ในพื้นที่ ทุกสิทธิการรักษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถมารับบริการ ในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ในวันที่ 4 ธ.ค.66 ณ ที่ว่าการอำเภอชะอวด เวลา 07.30-14.00น.
****โดยเน้นย้ำ ให้นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกคน****