ข่าวในเครือ สสอ.ชะอวด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2566
3 มีนาคม 2567

89